FÖRETAG&LANTBRUK

Många byggnader har stora outnyttjade takutrymmen, till exempel kontor, lager, bondgårdar, skolor och så vidare. Elförbrukningen i dessa byggnader driver många datorer, mycket belysning och andra elektriska utrustningar, vilket kostar en hel del för varje år. Så har du tänkt på att dessa byggnadstak kan bli en värdefull tillgång? Kommersiell solenergi installation kan hjälpa ditt företag att uppnå många mål.

Miljömässiga skäl
Energianvändningen i kommersiella byggnader står för utsläpp av växthusgaser. Solenergisystem är miljövänligt och ger inga koldioxidutsläpp. Det är en av de billigaste och snabbaste sättet att minska på den totala klimatpåverkan.

Sänk dina elkostnader
Å ena sidan kan du skapa din egen el med solenergi. Till exempel med 100kW solsystem kan du få 90000kwh per år, cirka 246.5kwh per dag. Å andra sidan stiger elpriserna och kommer att fortsätta att göra det. Installationen av ett solenergisystem kan hjälpa ditt företag mot de stigande elkostnader. Vissa företag kan också tjäna pengar på sitt solenergisystem eftersom de producerar mer el än de behöver och överskottet kan säljas tillbaka till elbolagen.

Kund som ett miljöföretag
Installation av en solanläggning kan visa att ditt företag är miljömedvetet. Fler och fler människor är nu oroliga över miljön och de föredrar och stödjer verksamheter som delar deras oro. Solenergisystem är ett yttre och synligt bevis på hur allvarligt ditt företag ser på hållbarhet och det kan också lägga enormt värde till ditt varumärke.


Det enda som behövs är ett tak, sedan hjälper vi med resten
Så här brukar vi lägga upp det:

  1. En övergripande diskussion om hur solenergi kan vara en lösning för er.
  2. Ett besök på plats för en teknisk och en ekonomisk analys med uppgifter på investeringskostnad och avkastningsberäkningar.
  3. Vi gör ett systemförslag med kostnadsnedbrytning och hjälper till med eventuella ansökningar.
  4. Vi installerar systemet enligt överenskommen tidsplan.
  5. När installationen är klar, utbildar vi er i systemet och är tillgängliga för support i olika frågor.


Exempel på bra tak för solpanel

  • Kontor, lagerbyggnader, varuhus
  • Skolor, sporthallar, simhallar, konferenscenter
  • Ladugårdstak
  • Villor, sommarstugor, carports