Elcertifikat för din elproduktion

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Med den här lösningen kan en solcellsägare få elcertifikat för hela sin produktion.

Solcellsanläggningens produktion mäts med en elmätare. Mätvärdena skickas via mätsystemet till Internet där de kan avläsas med en webbläsare. De skickas också vidare till Svenska Kraftnäts system för elcertifikat.
 
Mer om elcertifikat: http://www.energimyndigheten.se/foretag/elcertifikat/

Våra abonnemang

 • STARTER Systemstorlek: 0 kW – 4,5 kW
 • 249 kr/år
 • Elmätare (63A)
 • Webbkoppling
 • Aktiveringsavgift 6800 kr
 • BEGÄR OFFERT
 • STANDARD Systemstorlek: 5 kW – 9,5 kW
 • 495 kr/år
 • Elmätare (63A)
 • Webbkoppling
 • Aktiveringsavgift 6800kr
 • BEGÄR OFFERT
 • PROFESSIONAL Systemstorlek: 10 kW – uppåt
 • 1100 kr/år
 • Elmätare (63A -250A)
 • Webbkoppling
 • Aktiveringsavgift 8800kr
 • BEGÄR OFFERT