En lönsam investering

Det är lönsamt att investera i solel. Två faktorer bestämmer den ekonomiska lönsamheten, elpriset och priset på solceller.

Solceller har sjunkit kraftigt i pris samtidigt som effektivitet har stigit, det vill säga hur mycket el de producerar. Dessutom har svenska priser närmat sig europeiska priser.

Lönsamheten ska sättas i relation till elpriset. De senaste åren har elpriset stigit med 7-8 procent per år och få tror att det kommer att vara anorlunda i framtiden. Både det egentliga elpriset och elskatten har gått upp och nya avgifter har införts i form av elcertifikat och utsläppsrätter.

Solenergi är helt utan utsläpp och bidrar till en hållbar värld. Om den elen man sparar kommer från kärnkraft eller importeras minskar man faktiskt utsläpp av växthusgaser genom att använda solel.

Solceller syns och nyttan är lätt att kommunicera. Från första dagen bidrar solceller till företagets miljöprofil.