OM OSS

Vi är ett svenskt grossistföretag som även installerar solpaneler, växelriktare, komponenter och färdiga solcellssystem. Vi tillgodoser ett nationellt nätverk av kunder från hela landet.

Hos Norden Solar har vi ett annorlunda tillvägagångssätt eftersom vi anser att vi har en skyldighet att tillhandahålla kvalitet och sinnesro vid sidan av förnyelsebara teknologi. Vi erbjuder en komplett lösning med komplett service. Dessutom har våra produkter, genom vetenskapliga tester, visat sig vara god.

Vi erbjuder följande tjänster:

  • Grossistförsäljning av solpaneler, växelriktare, monteringssystem och tillbehör
  • Teknisk design
  • Kommersiell design
  • Installation för privatpersoner och företag
  • Finansieringskapacitet
  • Skräddarsydda projektlösningar

Norden Solar har goda förutsättningar att bli den största solcellsleverantören i Sverige. Vårt omfattande kunnande och vår erfarenhet kring industrin har möjliggjort företagets kraftiga tillväxt. Vi utvecklar aktivt kanaler kring Östersjön och ser omfattande och varierande möjligheter i Sverige.