Fakta solceller

Fakta solceller– så fungerar det

Egentligen är det ganska enkelt: solstrålar träffar solceller som genererar solenergi. Elen omvandlas till växelström i en växelriktare, kopplas in i husets vanliga elcentral och kan användas som all annan el.

Genom att använda solenergi sänker man sin elräkning och skyddar sig mot framtida höjningar av elpriset. När solcellerna är avbetalda, är elen gratis. Solceller är i princip underhållsfria, de tickar på utan att man behöver göra något.

Fördelar solenergi och solceller

  • Solceller är enkla att montera. De fästs enkelt på taket, resten av arbetet är kabeldragning. Inkoppling av el kan göras av en lokal elektriker.
  • Man kan börja i liten skala och bygga ut antal solpaneler allt eftersom.
  • Solceller har lång livslängd, lång garanti och kräver minimalt underhåll. Ofta garanteras en uteffekt på 80% efter 25 år.
  • Solceller ger säker el och är utsläppsfritt och miljövänligt. Genom att producera sin egen el vet man i förväg vad elpriset blir och man är skyddad mot prishöjningar.

Obs: Nätelsbolaget är skyldigt att byta ut din elmätare mot en som mäter och räknar av din egenproducerade el, utan kostnad.

Vad som behövs för att producera sin egen elenergisystem sv

  1. Solceller respektive solpaneler
  2. Växelriktare
  3. Montagesystem för att fästa solpanelerna på taket

1. Solceller
Solceller omvandlar solstrålar till elektricitet (likström). Det finns olika sorters solceller, vanligast är monokristallina och polykristallina. Tillverkningsprocessen är komplicerad och behöver göras i stor skala. De största tillverkarna finns därför i länder med stor efterfrågan, som Kina.

Monokristallina solceller är lite mer effektiva, å andra sidan lite dyrare. Vilken typ man väljer har egentligen ingen större betydelse. Monokristallina görs ur en stor kristall, polykristallina ur flera. Monokristallina är svarta, polykristallina blåaktiga.

2. Växelriktare och mikroväxelriktare (mikroinverter)
En växelriktare omvandlar solcellernas likström till 250V växelström som kopplas till husets elcentral för att användas i hushållet eller för att kunna säljas till nätelsbolaget.

En mikroväxelriktare är en liten växelriktare som sätts på baksidan av en solpanel. Det blir ett litet flexibelt solenergisystem som enkelt kan byggas ut. Om det faller skugga på solpanelerna är mikroväxelriktarna också väldigt bra eftersom det annars är den solpanelen som ger minst ström begränsar strömmen i hela kedjan.

Vanliga växelriktare bestäms efter strorlek på solcellssystemet. En anläggning på 3 kW behöver en växelriktare dimensionerad för den elmängden. Vid val av växelriktare bör man därför ha i åtanka om man i framtiden vill utöka solcellssystemet. Med mikroväxelriktare slipper man det.

3. Montagesystem
Solpanelerna behöver fästas på taket och vilken typ av fasten väljer man beroende på vad för tak man har. Har man till exempel tegeltak väljer man fästen för tegeltak. Ju fler solpaneler man har desto fler fästen behövs. Därför har vi prissatt montagessystemen uträknat per Watt.