FAQs

FAQ om solceller

 1. 1
  Monokristallina solceller

  Utseende
  Monokristallina solceller är svarta och har en ganska jämn färg. De görs ur en enda kiselkristall.

  Effekt/verkningsgrad
  De monokristallina har traditionellt gett mer effekt och också varit dyrare.

  Pris
  Monokristallina solcellspaneler är vanligtvis dyrare eftersom det helt enkelt är dyrare med en stor kiselkristall än många mindre kristaller. Priset per watt blir också högre för monokristallina än för polykristallina solpaneler.

 2. 2
  Polykristallina solceller

  Utseende
  Polykristallina solceller är mörkblå och har en något oregelbunden färg eftersom de görs ur flera kiselkristaller.

  Effekt/verkningsgrad
  Traditionellt har de polykristallina haft något lägre verkningsgrad än monokristallina solceller. Utvecklingen inom polykristallina solceller har dock varit snabb och man har kunnat öka effekten så att det inte skiljer sig i uteffekt.

  Pris
  Tillverkningsprocessen är enklare för polykristallina solceller varför kostnaden kan hållas lägre. I och med att verkningsgraden har ökat är det mer förmånligt att köpa polykristallina solpaneler. Priset per watt är betydligt bättre.

 3. 3
  Solceller pris

  En husägare intresserad av solceller möts snart av en rad olika sätt att presentera priset för solceller. Vi vill här reda ut begreppen.

  1. Solceller priset i kronor
  Det första priset man möter är solceller priset i kronor, antingen för de enskilda produkterna eller för ett helt system, ett ”solcellspaket”. Ganska enkelt. Men redan där bör man se vad som ingår i paketet och vad som inte ingår.

  För en komplett installation behövs följande delar:

  • solceller (andra namn: solcellspaneler, solmoduler)
  • växelriktare (även kallat inverter)
  • monteringsutrustning för att fästa solcellerna på taket
  • kablar och andra eldelar

  Sedan ska allt monteras och kopplas ihop och till sist behövs en elektriker för att kontrollera och driftsätta systemet. Att montera solcellerna på taket tar olika lång tid beroende på storlek på system och hur taket är utformat. Kostnad för ställningar eller skylift kan tillkomma.

  2. Solceller pris per Watt, eller per kilowatt
  Vanliga storlekar för solcellssystem är 5kW, 10 kW och 15 kW vilket anger solcellernas sammanlagda effekt. En vanlig storlek på solcellsmoduler är 265 W och då blir det jämt och snyggt att räkna. Det finns dock moduler med både mer effekt och med mindre effekt.

  När man jämför prisuppgifter bör man därför också räkna ut solceller priset per kW, och ha i åtanke vad som ingår. Man tar alltså totalkostnaden och delar med uppgiven effekt för att få priset per kilowatt (kr/kW).

  För solceller anges egentligen måttet Wp som står för Watt-peak. Det är ett värde som mäts under fördefinierade förhållanden i labbmiljö så att alla solceller kan jämföras. Det motsvarar den effekt solcellen genererar med en solinstrålning av 1000 W/m2 vid 25 °C med en vinkel på 35°. Även lufttryck och liknande är definierat.

  3. Solceller pris per kvadratmeter (m2)
  Den vanligaste storleken för solpaneler med hög effekt  är 1m x 1,6 m. Om man har ett hustak där man kan installera till exempel 20 kvadratmeter solceller kan det vara intressant att räkna ut solceller priset per kvadratmeter.

  Ibland jämförs också  olika solpaneler med hand av solceller pris per kvadratmeter (kr/m2). Vanligast är dock att få prisuppgifter per kilowatt.

  4. Solpanel pris per kWh
  För att jämföra olika solcellssystem med varandra är det intressant att veta hur mycket solcellerna genererar. Men det är också intressant att veta hur mycket energi man får ut av sin investering och vad den är värd.

  Den solenergi som genereras mäts i kilowattimmar (kWh). Det påverkas av flera faktorer.

  Bra faktorer är ett läge med många soltimmar, klart väder, söderläge, bra vinkel mot solen (35° till 50°), ingen skuggning och systemets och framför allt växelriktarens verkningsgrad.

  I Sverige bör en bra planerad anläggning på 1 kW gr 800 till 1100 kWh beroende på läge i Sverige, mer på Gotland och i södra Sverige, mindre i norra Sverige. En 5 kW-anläggning bör alltså ge mellan 4000 till 5500 kWh.

 4. 4
  Solceller verkningsgrad

  Verkningsgraden är den mängd ljus kan omvandlas till energi. Ju högre verkningsgrad en solcell eller en solpanel har, desto mer energi får man ut.

  Olika solceller har olika verkningsgrad, och man får skilja mellan en enskild solcells verkningsgrad och modulens verkningsgrad.

  Av flera solceller bygger man en solpanel. Glaset i solpanelen skyddar solcellerna men gör att lite effektivitet tappas. Det blir också alltid lite glapp mellan solcellerna, vilket sammantaget gör att de enskilda solcellernas verkningsgrad är högre än solpanelens.

  Monokristallina solpaneler har normalt den bästa verkningsgraden (17-18%), polykristallina något sämre (14-15%), och lägst verkningsgrad har de amorfa – gjorda av tunnfilm, böjliga och flexibla men med endast 6% verkningsgrad.

  Paneler med hög verkningsgrad har flera fördelar:

  • De genererar mer el med färre paneler.
  • De kräver mindre takyta. Det är därför enklare att optimera ett solcellssystem med hög effektivitet. Man kan till exempel enklare välja bort skuggiga delar av taket.
  • Färre paneler ger enklare installation.
  • Högre effektivitet ger bättre återbetalningskalkyl.

   

 5. 5
  Nackdelar med solenergi

  Allt med solenergi är inte guld och gröna skogar. Även solenergi har nackdelar.
  1. Solen lyser inte hela tiden.
  Det finns nätter, det finns regniga dagar och det finns vintrar med korta dagar. Och är solpanelerna täckta med snö genererar de inte heller energi.

  Solcellernas elproduktion varierar alltså både över året och över dagen. Att använda batterier för att lagra överskottsel är ett sätt, men dyrt. Bättre är att använda elnätet som ett stort batteri. Överskottet leds automatiskt ut till elnätet för vilket man kan ta betalt för, har man underskott köper man sin el som vanligt.

  2. Huset står där det står
  Ju högre upp solcellerna sitter desto bättre, och taket är en mycket bra plats. Att montera solceller på tak är bra. Ju högre upp solcellerna är desto bättre. Men huset står där det står. Helst ska man montera solcellerna mot söder, då får man mest effekt.

  Bäst effekt får man i rakt söderläge,  mot sydost respektive sydväst och sedan rakt mot ost.

  3. Solceller gillar inte skuggor
  Runt huset finns det ofta träd och kanske en flaggstång. Är taket viklat så att det blir skugga av det påverkar det effekten av solcellerna. Andra faktorer kan vara andra byggnader och skorsten.

  4. Solceller kostar
  Solpanel har en relativ stor initialkostnad. Men efter det har man tillgång till fri egen el. Man är också skyddad mot prisökningar för den delen av elen man producerar själv och man vet sin elkostnad vad som än händer.

 6. 6
  Varför använda solceller?

  Solceller producerar elektricitet på ett rent och effektivt sätt med följande fördelar:
  Gratis energi: Solenergi är i stort sett gratis när installationskostnaden har tjänats igen
  Miljövänligt: Solceller är ett grönt alternativ som inte släpper ut växthusgaser
  Expanderbart: Solcellerna kan enkelt utökas vid behov

 7. 7
  Förstå solceller datablad

  De olika solcellsmodulerna har en effekt på något mellan 250 Watt och 350 Watt. Men hur mycket effekt får man ut ur en panel i verkligheten? Då behöver man förstå begreppen STC respektive NOCT står för.

  STC– teoretiska värden
  STC (Solar Panels Test Conditions) är de standardiserade förutsättningar under vilka solcellsmodulerna testas vid tillverkningen.

  • solinstrålning på 1000 W/m2 med vinkelrätt infall mot modulytan
  • solspektumet som följer AM1.5 ungefärligt motsvarande solljus som når jordens yta sommartid på latitud 35°N
  • celltemperatur på 25°C

  NOCT– mer realistiska värden
  Normalt är solinstrålningen är mindre än i STC-testet och solcellerna varmare än 25°C. Samtigt vill man ha en panel som tål värme då det uppståe effektförluster genom ökat motstånd ju varmare det blir.

  NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) mäts under dessa förhållanden:

  • solinstrålning på 800 W/m2
  • omgivningstemperatur på 20°C
  • vindstyrka på 1 m/s

  Vad betyder detta i praktiken?
  STC ska man i första hand se som ett teoretiskt värde och ett värde som används då man pratar systemstorlekar. Man kan kanske jämföra det med motorstorlek när det gällar bilar.

  I praktiken får man ut kanske 70-80 % av panelernas effekt. Den här effekten varierar också hela tiden. Mer intressant är att se vad systemet producerar under en period, till exempel ett år. Det mäts i kWh/år.

FAQ om solenergi i Sverige

 1. 1
  Har vi tillräckligt med soltimmar i Sverige?

  Sverige har 900 soltimmar varje år vilket är jämförbart med Tyskland som är det land i världen med mest solenergi.

 2. 2
  Lämpar sig solceller för användning i Sverige?

  En av de vanligaste kommentarerna som vi hör från våra kunder avser solljus i Sverige. De klagar på att det finns så lite solljus i Sverige, hur skulle vi kunna använda solcellssystem? Även om Södra Europa har den initiala fördelen med att använda solpaneler, har Sverige fortfarande en stor potential för solenergi och medtiden blir det allt mer uppenbart att dotterbolag och nettomätning är mycket viktigare än naturlig miljöfaktor.

  I Sverige är den genomsnittliga årliga summan av solel som genereras för 1kW ca 900kWh. I Stockholm, Uppsala, Södermanland, Västmanland, Södermanland, Kalmar, Gotland och Skåne kan man få mer solel än andra områden och det är ingen skillnad jämfört med de flesta delar av Tyskland.

  PV Solcellstekniken har egentligen använts under många år i Sverige, både via off grid och on grid system. PV solsystem för offentliga byggnader är särskilt lämpliga, som uppfyller kraven under dagtid på ett kontor. Det finns också en solid marknad för PV solcell-teknik i fritidssektorn, till exempel solsystem för sommarstugor, husvagnar, motor-hus, båtar, etc.

  Nu är PV solceller en snabbt växande marknad i hela Europa och det används mer allmänt i städerna, vilket ger buller och föroreningsfri el till villaägare.

 3. 3
  Inmatningstariffer I Sverige?

  I dagsläget finns inga sådana regler i Sverige, men vissa elbolag har valt att införa sådana ändå. De ersätter dock bara kunder inom det egna nätet. Elbolagen som listas nedan köper elektricitet från mikroproducenter.

 4. 4
  Solcellsbidrag

  Även kallat ”stöd till solcellssystem”.
  Staten vill uppmuntra utbyggnaden av solenergi  och ger därför stöd till solcellsinstallationer. Det hela beskrivs i ”Förordning om statligt stöd till solceller” och från och med 1 februari 2013 har det skett en uppdatering.

  Viktigt: fördjupa dig inte för mycket i bidragets alla nyanser. Se till skicka in ansökningen så snabbt som möjligt. Se nedan. Vi hjälper gärna till att fylla i blanketten. En del frågor kan vara svåra att svara på om man inte är insatt.

  Fakta om bidraget
  Från och med 1 februari 2013 gäller följande:

  • Man kan som mest få 35 % av hela investeringskostnaden, det vill säga alla kostnader förknippade med solcellssystemet, inklusive moms, arbetskostnader och eventuella projekteringskostnader. Förut var det 45 %.
  • Man kan som mest få  1,2 miljoner kronor utbetalt i stöd. Förut var det 1,5 miljoner.

  Det finns en punkt till som man i princip kan bortse ifrån: kostnaderna får uppgå till högst 40 000 kronor plus moms per installerad kWh tidigare 50 000 kr/kW). Så dyra system bör man inte överväga att installera.

  Stödet är utformat som att det finns en pott med pengar avsatta för solcellsinstallationer. För 2013 till 2016 har 210 miljoner kronor avsatts,  i genomsnitt alltså 52,5 miljoner kr per år. Hur mycket som kommer att utbetalas varje år är inte klart ännu. Enligt uppgifter kommer 107 miljoner fördelas redan under 2013, återstår 103 miljoner för de efterförljande tre åren om inga nya beslut fattas.

  Energimyndigheten håller i ärendet centralt, men det är de enskilda länsstyrelserna som hanterar ärendena.

  Obs! Det här gäller för dig
  Det finns en ganska lång ansökningskö från 2012 och ibland ännu tidigare. Dessa kommer att behandlas först.

  För dig som redan har sökt bidraget
  Ring länets handläggare och hör efter just din handläggningstid. De nya stödpengarna kommer i mitten av februari så då är en bra tid att höra av sig.

  För dig som inte sökt bidraget
  Om du inte har skickat in en ansökan ännu är det bästa att så snabbt som möjligt göra det. Man ger bidrag i turordning – först in först ut. Som sagt ovan, vi hjälper gärna till.

FAQ om hur väljer solcellssystem

 1. 1
  Hur stort behöver mitt system vara?

  Ibland frågar vi oss hur man väljer rätt solsystem. Det är lite svårt att svara på den frågan i ett ord, för det beror på tre faktorer: tak utrymme, budget och ditt energi behov.

  Takyta
  Du behöver tänka på solpanelernas storlek först. Ju fler solceller du installerar, desto mer takutrymme behöver du. För en solceller, måste det finnas 1,7 m2. Så för ett 1kW system behöver du ungefär 7m2 och om för ett 5kW system behövs ungefär 35m2 och så vidare. Kom ihåg att taket inte ska skuggas under dagen.

  Om du vill uppgradera ditt solpanel, exempelvis från 5kW till 10kW, måste du kontrollera om du har tillräckligt med tak utrymme för fler solpaneler. Dessutom behöver solpanelerna placeras på bästa plats (sydläge), då kan du räkna ut hur mycket utrymme du kan använda.

  Budget
  Solsystem är en stor kostnad för varje hushåll och du behöver tänka på din budget innan du köper. I allmänhet kostar cirka 5kW kostar ca 65000kr och där ingen standard storlek för varje hem. Av vår erfarenhet, måste du överväga två saker: a) Hur man får mer el från solsystemet under samma budget, b) Möjligheten att utöka solsystemet i framtiden.

  Energibehov
  De vanligaste solsystemen på svenska marknaden är 5kW, 10kW, 15kW och 20kW. I Sverige kommer 1kW systemet leverera ungefär 900kwh per år och 5kW systemet kommer ungefär leverera 4500kwh per år. Kom ihåg att detta är baserat på en kund som använder all den solenergi som genereras i deras hus under dagen.

  Den högsta elproduktionen genereras när solen är som starkast. Detta är en av anledningarna till att solsystemet ska anslutas till elnätet. Elnätet kommer att absorbera den el från solsystemet som du inte använder till ditt hus.

  Slutligen är den bästa lösningen att få goda råd från professionella som kan utforma ett systemet som passar just dina behov.

 2. 2
  Hur du väljer rätt solcellspaket?

  Går du i tankarna på att investera i solceller? Vill du att uppvärmningen av ditt hus skall bli mer miljövänlig samtidigt som din elräkning sjunker? Då är ditt första steg att hitta rätt leverantör av din nya solcellsanläggning.

  Marknaden i Sverige har ökat explosionsartat de senaste åren och i takt med att efterfrågan har skjutit I taket så är det fler och fler aktörer som slåss om dig som sin kund. Vi på Nordensolar får ofta frågan varför våra system är billigare eller för den delen dyrare än andra. För att du lättare skall kunna navigera i valet hjälper vi dig här att reda ut begrepp, hur du väljer rätt solcellssystem för dig samt få dig att förstå att du ska få vad du betalar för.

  1 Solceller
  Solpanelernas kostnad står för majoriteten av din anläggning. Prisskillnader mellan olika företag kan variera kraftigt, såsom kvalitén på panelerna. Vi tillämpar en prisgaranti vilket innebär att om du blivit kund hos oss och sedan (efter installation) hittar samma produkt till ett lägre pris hos en annan leverantör så ger vi dig tillbaka mellanskillnaden.

  1.1 Tillverkad i Kina eller i Tyskland?
  Om du ser en anläggning monterad är det mycket svårt att skilja en panel från en annan. När det är just i solcellernas celler som världens alla märken skiljer sig åt. Två märken, två paneler, två datablad för respektive panel, någon större skillnad kanske inte går att läsa eller se. Ändå kan det skilja mycket paneler emellan. Det är såklart din rätt som konsument att välja vad du vill. I slutändan kan du ej köpa en Skoda och förvänta dig effekten av en BMW, på samma sätt som du till priset av en BMW aldrig skulle köpa en Skoda!

  1.2 250W eller 360W?
  Det finns många alternativ när det gäller effekten på paneler, från 250W till 320W (nu även 360W) för samma storlek 1640*1000mm. Här behöver du ha i åtanke att priset per Watt varierar för 250W upp till 300W paneler. För vissa tillverkare kan priset per Watt för en 320W mono panel ligga högre jämfört med en 270W mono panel. Andra tillverkare har stora paneler (2000*1000mm) med en effekt av 345W. I det fallet bör priset per Watt vara mer eller mindre samma som för en 280W panel, eftersom de har samma effekt per kvadratmeter.

  1.3 Mono eller Poly?
  Enligt våra erfarenheter är skillnaden inte så nämnvärt stora. Att ha i åtanke är att en mono panel brukar vara runt 10% dyrare. I färgen skiljer de sig åt då Poly paneler drar åt det blå hållet medan Mono paneler är svarta.

  1.4 Ramskillnader
  Standard är aluminium ramar för de flesta typer av märken, där är det endast färg som skiljer sig åt. De olika delarna i en panel (färgade svart) tenderar att höja priset, ju mer svart desto dyrare panel.

  2 Växelriktare
  2.1 Tillverkad i Tyskland
  I valet av växelriktare finns det enligt oss inte allt för mycket att dividera om. För hushåll eller system under 30kW rekommenderar vi Tyska växelriktare för dess användarvänliga gränssnitt, lättillgänglighet och dataöversikt. Med vissa växelriktare (Solaredge bl.a) kan du via app i mobilen tillochmed övervaka din anläggning ned till varje separat panel. Växelriktare står för ungefär 20% av en solcellsanläggnings totala omkostnad, vill vi påtala vikten av ej snåla i valet av växelriktare. Då alla växelriktare oavsätt tillverkare kommer med 5 års garanti, vilket är kortare än solcellspanelerna (10 år produktgaranti, 25 års effektgaranti) gör du bäst i att investera i den bästa.

  SMA är den största tillverkaren av växelriktare och ligger högre i pris än konkurrenter som tillexempel Kostal, Fronius och Steca.

  2.2 Storlek på Växelriktare?
  Om din framtida anläggning ligger i direkt riktning mot söder och optimal lutning 35grader så är det bäst att använda samma storlek på växelriktaren som effekten på anläggningen. Är det andra förhållanden såsom riktning mot väst, öst eller annan lutning rekommenderas mindre växelriktare. Då toppeffekt aldrig kommer nås behövs ej en sådan växelriktare helt enkelt.

  2.3 Skugga/Oskuggad?
  Om ditt tak är skuggat delvis eller mycket gör du bäst i att överväga optimerare från Solaredge. Då kan man som sagt även följa i tydliga grafer effekten av sin anläggning, när och varsomhelst via mobil eller dator.

  3 Monteringssystem
  Valet av monteringssystem påverkar slutpriset inte mer än runt 10% för ett sluttande tak. Här spelar märket ingen större roll. Vad som är viktigt att ha i åtanke är att det ska passa ditt tak. Om ett eventuellt monteringssystem är anpassat för TRP plåt tak. Dubbelkolla alltid så manualen för monteringssatsen är gjord för ditt tak.

  4 Payoff?
  När det gäller uträkning av hur och när man förväntas återfå sin investering är det flera företag som gärna räknar ut detta åt dig som kund. Dock är det många faktorer som påverkar detta vilket resulterar i en uträkning som inte är så tillförlitlig. Allt från det förväntade elpriset, antal soltimmar, den förmodade totaleffekten av ens system, möjlighet till el certifikat, bidrag etc.

  När du blir erbjuden olika offerter är det alltid bäst att bryta ned paketet till dess komponenter du blir erbjuden och välja det bästa.