Komma igång med egen solenergi

Komma igång med egen solenergi

1. Information
Vi hjälper dig gärna och kostnadsfritt. Varje hus är unikt och det är många detaljer att sätta sig in i. I grunden är att ju mer solljus som träffar solcellerna desto mer solenergi får man ut. Det som påverkar är bland annat var huset är beläget, i vilket väderstreck solpanelerna kan placeras, hur stor takyta som finns och om någon del skuggas.

Vi är insatta i sådan frågor och kan därför hjälpa dig med allt kring solenergi, val av solceller, energibesparing och så vidare. Vi gör det gärna och kostnadsfritt.

2. Systemförslag och offert
Oftast vill vi be dig fylla i en gemensam checklista med uppgifter om taktyp, storlek på tak, väderstreck som underlag för en offert. Vi återkommer sedan med en gång med en offert med rekommenderad storlek på solcellssystemet inklusive priser. Vi har avtal med ledande tillverkare av kvalitetssolpaneler och hjälper dig med dimensionering och val av system.

3. Installera solcellssystemet
Vi kan också erbjuda oss att installera systemet, antingen själva eller i samarbete med en lokal installatör. En installation tar mellan några timmar till några dagar beroende på storlek på system och komplexitet.

4. När allt är klart
Efter installationen lär vi dig i hur solcellssystemet fungerar. Vi följer upp systemets prestanda så att allt går som det ska.